Artvin Çoruh Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Bünyesindeki TAB Projeleri

 

                                          2020 YILINDA BAŞLAYAN BAP PROJELERİ

Sıra No

Proje Yürütücüsü

Proje Konu Başlığı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Proje Süresi

                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri

1

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

Ardanuç ve Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Envanterinin Oluşturulması

4.09.2020

4.03.2022

18 Ay

2

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

Borçka (Artvin)’nın Tıbbi ve Aromatik Bitkileri

4.09.2020

4.03.2022

18 Ay

3

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Çeşitli Tıbbi Aromatik Bitki Özütlerinin (Ekstrakt)  Ahşap Endüstrisinde Değerlendirilebilme Olanakları

4.09.2020

4.03.2022

18 Ay

4

Doç. Dr. Şule CEYLAN

Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ Kompozisyonu ile Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

30.12.2020

30.06.2022

18 Ay

 

 

 

                                          2021 YILINDA BAŞLAYAN BAP PROJELERİ

Sıra No

Proje Yürütücüsü

Proje Konu Başlığı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Proje Süresi

                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri

1

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK

Crataegus azarolus var. pontica, Crataegus orientalis, Crateagus microphylla ve Crateagus turcicus türlerinin Tohumdan Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi

22.06.2021

22.12.2022

18

2

Dr. Öğr. Üyesi Davut BAKIR

Türkiye’de yetişen Euphorbia (Sütleğen) cinsine ait bazı türlerin biyokimyasal, antioksidan, antimikrobiyal ve antikanser özelliklerinin araştırılması

22.06.2021

22.06.2023

24

3

Öğr. Gör. Dr. Nurşen AKSU KALMUK

İki farklı kuşburnu türüne ait meyvelerin farklı kurutma koşullarındaki kimyasal kompozisyon ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması

24.12.2021

24.12.2024

36

4

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Türkiye’nin Bazı İllerinden Temin Edilen Propolisin Farklı Çözücülerle Hazırlanan Ekstraktlarının Antioksidan ve Antidiabetik Özelliklerinin ve HPLC Karakterizasyonunun Araştırılması

24.12.2021

24.12.2024

36

5

Öğr. Gör. Dr. Cansu ALTUNTAŞ

Artvin İlinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Nar (Punica granatum L.) Meyvesi Kısımlarının Antioksidan ve Biyoaktif Bileşen Yönünden Araştırılması

24.12.2021

24.12.2024

36

Sağlık Bilimleri Araştırma Projeleri

1

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ

Artvin İli ve İlçelerine Ait Propolis Örneklerinin Farklı Sıcaklıklardaki Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenerek Karşılaştırılması

22.06.2021

22.06.2022

12

2

Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN

Artvin’de Yayılış Gösteren Tıbbi Aromatik Bitkiler Üzerindeki Afit türlerinin Tespiti

24.12.2021

24.12.2023

24

3

Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER

Lamiaceae ve Asteraceae Familyalarına Ait Bazı Tıbbi Aromatik Bitkilerin Endofitik Mutualist Bakterilerinin Belirlenmesi

24.12.2021

24.12.2023

24

4

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ

Macahel ve Hatila Vadisi Arı Ürünlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

24.12.2021

24.12.2022

12

 

 

 

                                          2022 YILINDA BAŞLAYAN ARAŞTIRMA PROJELERİ

Sıra No

Proje Yürütücüsü

Proje Numarası

Proje Konu Başlığı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Proje Süresi

 

                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri

1

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

2022.F10.02.04

Artvin ili Arhavi, Hopa, Borçka ve Murgul ilçelerindeki kestane balı örneklerinin ilçelere göre nem, sıcaklık ve yükselti farklarından ortaya çıkan kalite değerlerinin belirlenmesi

8.08.2022

8.08.2025

36

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

2022.F10.02.05

Artvin-Hatila, Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat İlçelerindeki farklı istasyonlardan temin edilen çiçek balı örneklerinde kalite analizlerinin yapılması ve validasyonu

8.08.2022

8.08.2025

36

 

3

Dr. Öğr. Üyesi Davut BAKIR

2022.F11.02.02

Bazı Euphorbia (Sütleğen) türlerinden elde edilen latekslerin (bitkisel sütlerin) tıbbi özelliklerinin araştırılması 

8.08.2022

8.08.2024

24

 

4

Dr. Öğr. Üyesi Emrah SARIYER

2022.F80.02.02

Vanillik Asit ve Resveratrol’ün hesaplamalı olarak atomik kuvvet alanlarının tanımlanması ve çoklu ilaç dirençli Acinetobacter baumannii efflux pompaları hedefli in vitro ve in siliko metodlar ile antimikrobiyal potansiyellerinin belirlenmesi

8.08.2022

8.08.2023

12

 

5

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL SARIYER

2022.F80.02.03

AdeIJK Efluks Pompasını Overekspres Eden Mutantların Elde Edilmesi Ve Mutant Suşlarda Bazı Antibiyotiklerin MİK Değeri Üzerine Vanillik Asit Ve Resveratrolün Etkisinin Belirlenmesi

8.08.2022

8.08.2023

12

 

6

Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ

2022.F90.02.02

 Artvin Yöresi Bazı Yenilebilir ve/veya Tıbbi Yabani Mantar Türlerinin Metal Konsantrasyonu İçeriği, Protein Değeri, Antioksidan Analizleri, Radikal Süpürme ve Toplam Flavonoid Miktarının İncelenmesi

8.08.2022

8.08.2024

24

 

7

Dr. Öğr. Gör. Cansu ALTUNTAŞ

2022.F65.02.01

Artvin ve Adana’dan Temin Edilen Propolisin Suda Çözünme Miktarının Arttırılmasının Araştırılması

8.08.2022

8.08.2025

36

 

8

Dr. Öğr. Gör. Nurşen AKSU KALMUK

2022.F65.02.02

Artvin Bölgesinde Yayılış Gösteren Rumex Alpestris Ve R. Cacucasicus Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Fenolik Bileşenlerinin Araştırılması

8.08.2022

8.08.2025

36

 

SOSYAL BİLİMLER PROJELERİ

1

Doç. Dr. İsmail BAYER

2022.S60.02.01

Artvin Yöresindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Osmanlı Tıp Tarihindeki İzleri

8.08.2022

8.08.2023

12

 

SAĞLIK BİLİMLERİ PROJELERİ

1

Doç. Dr. Hatice İSKENDERR

2022.M84.02.02

Berberis Vulgaris Türünün Obezite Hastalığı Üzerine Etkisinin Araştırılması

8.08.2022

8.08.2024

24

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÖKHAN YILDIRIM

2022.M81.02.01

Yüksek Fruktoz Diyetinin Testiküler Oksidatif Stres, İnflamasyon Ve Kan-Testis Bariyer Proteinleri Üzerine Etkisinin Araştırılması: Vaccinium Myrtillus Ve Mirsetin’in Potansiyel Etkileri

8.08.2022

8.08.2024

24

 

3

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÖKHAN YILDIRIM

2022.M81.02.02

Crataegus microphylla Türünün Metabolik Sendrom Üzerine Etkisinin Araştırılması

8.08.2022

8.08.2024

24

 

4

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ

2022.M90.02.01

Artvin Yöresine Ait Kestane Ballarının Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenerek Karşılaştırılması

8.08.2022

8.02.2024

18

 

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

1

Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER

2022.F80.01.01

Artvin İli Bölgesinde Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki (Tanacetum ve Salvia spp.) Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

8.08.2022

8.08.2024

24