Iğdır Üniversitesi

Üniversitemiz İle Iğdır Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz Tıbbi  Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) ile Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün amacı; Ülkemizin 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi cihaz/malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin yapılmasıdır.

Taraflar arasındaki iş birliğini;

Ortak Ar-Ge projeleri,

  • Ar-Ge projelerine destek ve danışmanlık,
  • Sektörün nitelikli elaman ihtiyacına yönelik eğitimler (çalıştay, seminer, sertifika programları vb.)
  • Mevcut altyapı laboratuvar imkânlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesi ve benzeri faaliyetler oluşturacaktır.

Tarafların Yükümlülükleri;

  • İlgili alanda çalışan/çalışmayı düşünen araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için akademik mikro çevrenin tesis edilmesi,
  • Ar-Ge altyapılarının bireysel veya ortak projelerde tarafların kendi usul ve esasları dâhilinde karşılıklı kullandırılması ve öncelik tanınması,
  • İlgili alanda çalışma yürüten araştırmacıların bilgi/beceri ve Ar-Ge tecrübelerinin paylaşımı için karşılıklı olarak kurum ziyaretlerinin yapılabilmesi,
  • Artvin Çoruh Üniversitesi-Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından; tıbbi ve aromatik açıdan potansiyel taşıyan bitkilerin belirlenmesi, bölge bazında envanterlerinin çıkarılması, biyolojik yönden aktif maddelerinin eldesi, izolasyonu, tanımlanması, standardizasyonu ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi gibi araştırmaları gerçekleştirilebilmesi,
  • Iğdır Üniversitesi-Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından; Tıbbi ve aromatik özellikteki bitkilerin kimyasal içeriklerinin ve miktarların belirlenmesi, eser elementler, su, bitki, biyolojik materyal ve toprak gibi katı veya sıvı örneklerdeki çoklu element analizlerin yapılması, biyolojik aktivite çalışmaları, amino asitler ve türevleri, proteinler, vitaminler ile değerli sekonder metabolitlerin endüstriyel ölçekte ekstraksiyon, biyoteknolojik ve recombinant DNA teknolojileri ile üretilebilmesidir.

Protokolü; Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü adına Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma imzaladı.