Üsküdar Üniversitesi

 

Ülkemizin 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi cihaz/malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin yapılması amacıyla düzenlenen "Artvin Çoruh Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü"  01.06.2022 tarihinde imzalanmıştır