Hacettepe Üniversitesi

Üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi arasında  iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran tarafından imzalanan bu protokol;  Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü  ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında Ar-Ge projelerine destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, sektörün eleman ihtiyacına yönelik çalıştay, seminer gibi eğitim programlarının düzenlenmesi ile mevcut laboratuvar imkânlarının projeler kapsamında karşılıklı kullanılabilmesi gibi faaliyet konularını kapsamaktadır.

Yürütülecek olan bu protokol aynı zamanda ilgili alanda araştırmacılar ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler için akademik mikro çevrenin tesis edilmesi,  Ar-Ge altyapılarının bireysel ve ortak projelerde kullandırılabilmesi, çalışma alanına dâhil bölge ve çevre envanterinin çıkarılması gibi çeşitli ortak uygulama ve faaliyetleri içermektedir.