Atatürk Üniversitesi

             Atatürk Üniversitesi - Vikipedi

Üniversitemiz İle Atatürk Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) ile Atatürk Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün amacı; Ülkemizin 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi cihaz/malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin yapılmasıdır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından; tıbbi ve aromatik açıdan potansiyel taşıyan bitkilerin belirlenmesi, bölge bazında envanterlerinin çıkarılması, biyolojik yönden aktif maddelerinin eldesi, izolasyonu, tanımlanması, standardizasyonu ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi gibi araştırmaları gerçekleştirebilecektir.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi tarafından; tıbbi ve aromatik açıdan potansiyel taşıyan bitkilerin belirlenmesi, Üniversitemiz bünyesinde bulunan Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin envanterine katkı sağlanması (herbaryum örnekleri oluşturma), etnobotanik araştırma sonuçlarına göre belirlenen potansiyel bitkilerin farmakolojik etkilerinin bilimsel olarak valide edilmesi, in vitro ve in vivo biyolojik aktivite çalışmaları (antioksidan aktivite, antidiyabetik aktivite, antikolinesteraz aktivite), biyolojik yönden aktif maddelerinin eldesi, izolasyonu, tanımlanması, standardizasyonu, uçucu yağ eldesi ve bileşiminin tayini, farmakope analizleri gibi araştırmalar yapılabilecektir.

Protokolü; Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU’nun ve Atatürk Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Zühal GÜVENALP’in katkılarıyla, Üniversitemiz TABİK adına Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ ve Atatürk Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi adına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI imzaladı.