Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pazarlama Portalı Hazırlama Çalışma Birimi

Başkan
Bankacılık ve Sigortacılık  Programı
mersoy artvin.edu.tr

Kişisel Sayfası
Üye
Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı
murat artvin.edu.tr
3020
Kişisel Sayfası
Üye
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
orhansimsek artvin.edu.tr
3065
Kişisel Sayfası