Lokman Hekim Üniversitesi

Üniversitemiz ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında “Ortak Ar-Ge Projeleri Geliştirilmesi ve Ar-Ge Projelerine Destek ve Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından imzalanan iş birliği protokolü, “Ülkemizin On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzün artırılması ve değerler zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin geçekleştirilmesinde iş birliği yapılması” amacını taşıyor.

Bu protokol; Ar-Ge projelerine destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, sektörün eleman ihtiyacına yönelik çalıştay, seminer gibi eğitim programlarının düzenlenmesi ile mevcut laboratuvar imkânlarının projeler kapsamında karşılıklı kullanılabilmesi gibi faaliyet konularını kapsıyor.

Protokolü; Artvin Çoruh Üniversitesi adına Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu ve Lokman Hekim Üniversitesi adına Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel'in katkılarıyla Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) adına Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Lokman Hekim Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bülent Gümüşel imzaladı.

Yürütülecek olan bu protokol aynı zamanda ilgili alanda araştırmacılar ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler için akademik mikro çevrenin tesis edilmesi,  Ar-Ge altyapılarının bireysel ve ortak projelerde kullandırılabilmesi, çalışma alanına dâhil bölge ve çevre envanterinin çıkarılması gibi çeşitli ortak uygulama ve faaliyetleri içeriyor.