Karadeniz Teknik Üniversitesi

                 

Üniversitemiz İle Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün amacı; Ülkemizin 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi cihaz/malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin yapılmasıdır.

Taraflar arasındaki iş birliğini oluşturacak olan her bir faaliyete/projeye özgü taraflar arasında sözleşmeler yapılabilecektir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İLAFAR tarafından; tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer tüm doğal kaynaklardan ilaç etkin madde veya özgün yardımcı madde potansiyeli olabilecek bileşiklerin farmakolojik aktivite araştırmaları, farmasötik formülasyon haline getirilmesi ve toksisite araştırmaları yapılabilecektir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından; tıbbi ve aromatik açıdan potansiyel taşıyan bitkilerin belirlenmesi, bölge bazında envanterlerinin çıkarılması, biyolojik yönden aktif maddelerinin eldesi, izolasyonu, tanımlanması, standardizasyonu ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi gibi araştırmaları gerçekleştirebilecektir.

Protokolü; Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU’nun ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Feride Sena SEZEN’in katkılarıyla, Üniversitemiz TABİK adına Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İLAFAR adına KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL imzaladı.