Yerel Meyve Gen Kaynaklarının Korunması İçin Çiftçilerle Görüşüldü

Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU, bölgede faaliyet gösteren bahçelerin üretim ve kalkınması noktasında, ürüne ve üreticiye katkı sunabilmek adına bir takım ziyaretlerde bulunmaktadır. Bu ziyaretlerinden birisini de İbrahim BÜLBÜL tarafından oluşturulan “Koleksiyon Bahçesi”ne gerçekleştirmiştir.

“Koleksiyon Bahçesi” 2008 yılında Nihat BÜLBÜL ve oğlu İbrahim BÜLBÜL tarafından Artvin’in Şavşat İlçesi Dalkırmaz Köyü Aşağı Şindoban Mahallesi’nde yirmi dönüm arazi üzerinde oluşturulmaya başlanmıştır. Artvin yöresi meyve çeşitleri araştırılıp bulunan örnekler getirilip aşılanmak suretiyle bahçe oluşturulmuştur. Şu ana kadar elli çeşit armut, otuz beş çeşit elma, otuz çeşit üzüm, on iki çeşit erik, dört çeşit kiraz aşılanmak suretiyle koruma altına alınmıştır. Koleksiyon bahçesinde aşılama çalışmaları halen devam etmekte olup, ilk aşılanan meyveler ürün vermeye başlamıştır. Bahçede yaklaşık yetmiş kök armut, elli kök elma, elli kök erik, yirmi kök kiraz, on beş kök hurma, iki yüz kök ceviz ağacı bulunmaktadır.

İbrahim BÜLBÜL, yapılan görüşmede; Bahçede ayrıca ekonomik getirisi olmayan ceviz ağaçlarının yöreye uyumlu (chandler ve verimi yüksek yerli türler) ceviz çeşitlerinden aşılanmak suretiyle hem ekonomiye kazandırıldığını hem de mahalle halkına örnek olduğunu ve bu uygulamanın tüm mahallede uygulanmaya başlandığını, neticede hemen hemen hiç ürün vermeyen ağaçlardan mahalle halkının para kazanır duruma geldiğini ifade etmektedir.

2019 yılında yöresel tohumlar uygulama bahçesi oluşturulduğunu ve bahçede ata tohumları üretilip ilgilenenlere dağıtılarak tohum çeşitliliğinin sonraki nesillere aktarılma çalışmasının devam etmekte olduğunu belirtmektedir.

Ancak tüm bu çalışmaların ailenin kendi imkânlarıyla yapılmış olduğunu, yapılan çalışmalarda genellikle beden gücü kullanıldığını ve çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için bahçenin bir takım makine ve ekipman ihtiyacının bulunduğunu, söz konusu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte beş yılın sonunda, yıllık 3400 kg ceviz, 2 ton elma, 1,5 ton armut, 1 ton erik ve 1 ton üzüm üretimi olacağını öngörmektedir