Üniversitemizde Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Projeleri Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

18 Kasım 2020, Çarşamba 399

Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından 17 Kasım 2020 Salı günü ‘Proje Değerlendirme’ toplantısı düzenlendi. Orman Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Prof. Dr. Murat Kibar, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Ölmez, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ersoy ile Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma alanında proje sunan akademisyenler ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Üniversitemizin Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanına hassasiyetle yaklaştığını ve bu alanda projelerinin bir an önce hayata geçirilebilmesi için hem Üniversitenin yönetim kademelerinin hem de projelerde görev alacak akademisyenlerin ekstra çaba sarf etmesi gerektiğini bildirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında gerek kentin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak gerekse ülke ekonomisine yeni girdiler kazandıracak projelerle adını duyuracağına inandığını belirten Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanında akademik çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi gerekli altyapıyı oluşturduk ve genel bir yol haritası çizdik. Bu süreçte alanda çalışacak akademisyenlerimize önemli görevler düşmektedir. İnanıyorum ki tüm çalışma arkadaşlarımızın emekleri karşılık bulacak ve Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında marka değeri kazandıran ürün ve çıktılarla akademik alanda gerçekleştirdiği hizmetleri bir üst kademeye taşımış olacaktır” dedi.

Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, toplantıda ihtisaslaşma projeleri çalışma alanları hakkında kısa bilgiler aktardı. Koordinatörlük ve çalışma birimlerine düşen görev dağılımları, proje koordinasyonu ve projelerin gerçekleştirilebilirliği gibi konularda değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Eminağaoğlu, proje hedef ve beklentileri üzerine katılımcı akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.