Üniversitemiz İle Iğdır Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

22 Mart 2021, Pazartesi 261

Üniversitemiz Tıbbi  Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) ile Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ülkemizin 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi cihaz/malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin yapılmasını amaçlayan Protokolü; Üniversitemiz TABİK Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu’nun katkılarıyla, Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü adına Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA imzaladı.