Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Proje Değerlendirme Toplantısı

09 Ocak 2021, Cumartesi 355

Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü koordinasyonunda hazırlanan 13 projenin değerlendirildiği bir online toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı adına Sayın Tolga BALCI ve Sayın Cihan Cenk ÇİÇEK katılmışlardır. Toplantı; Koordinatör Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu’nun hazırlanan projelerin ve koordinatörlüğün genel  tanıtımını yapan sunumunun akabinde, proje yürütücüleri tarafından yaklaşık 44 milyon liralık bütçeye sahip 13 projenin amaç, hedef, faaliyet, ve bütçelerinin anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

Artvin’de Tıbbi Aromatik Bitki Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi (Envanteri), Halkın Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi, Canlı Materyal ve Tohum Temini, Artvin’de Aromatik Bitkilerin İşleme ve Depolama Tesisinin Oluşturulması, AÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Kurulumu ve Yetiştiricilik” ve “Armut Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi” isimli 4 projenin sunumları Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU tarafından;

Artvin’de Üretilen Tıbbi Aromatik ve Ekolojik Ürünlerin Pazarlanması isimli proje  sunumu Prof. Dr. Mehmet ERSOY tarafından,

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin DNA Barkodlaması” isimli proje sunumu Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN tarafından;

Fitokozmetik Ürün Oluşturma” isimli proje  sunumu Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CAMADAN tarafından;

Tıbbi Aromatik Bitkiler Alanında Eğitim ve Toplumsal Bilinçlendirme” isimli proje sunumu Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU tarafından;

Tıbbi Aromatik Bitki Turizmi” isimli proje sunumu Öğr. Gör. Anıl AKAY tarafından;

Artvin Bölgesi’nde Halk Arasında Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşen Kompozisyonu ile Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenerek İlaç ve Sanayi Sektörlerinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi” isimli proje sunumu Doç. Dr. Şule CEYLAN tarafından;

Galanthus krasnovii, Hypericum bupleuroides, Bilacunaria microcarpa Bitkilerindeki Fitokimyasalların Antibiyotik Direnci ile Mücadeledeki Potansiyellerinin Araştırılması” isimli proje sunumu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL tarafından;

Artvin’de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Tanacetum, Salvia, Tymus ve Inula Türleri Ekstraktlarının ve Endofitik Bakterilerinin İstilacı Tür Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae)’a Karşı Kontrol Ajanı Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması” isimli proje  sunumu Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER tarafından;

Artvin Yöresindeki Tıbbi-Aromatik Özelliği Olan Bazı Bitkilerde Doğal ve Yapay Radyoaktivite Tayini” isimli proje sunumu Doç. Dr. Yaşar KOBYA tarafından

gerçekleştirilmiştir.

Başarılı geçen toplantı sonrasında, kesin değerlendirme yapılmak üzere projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir. Emeği geçen tüm proje yürütücü ve araştırmacılara Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü adına teşekkür ederiz.