Proje Çağrısı

24 Eylül 2020, Perşembe 1761

Yükseköğretim Kurulu tarafından “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında Üniversitemiz "Tıbbi Aromatik Bitkiler" alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir.  Bu süreçte Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında yürütülecek iş ve işlemlerin etkinliğini sağlamak ve süreçleri izlemek üzere “Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuş, yapılan tüm faaliyetler Koordinatörlük bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.

Bu program ile elde edilecek sonuçlar;

•          Bölgenin sürdürülebilir kalkınması,

•          Katma değeri yüksek çıktılar elde edilmesi,

•          Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi,

•          Bölgede rekabet gücü artışı,

•          Üretimde ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımı,

•          İstihdam artışı,

•          Tanınırlık olarak belirlenmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nce 2020 yılı 1.Proje Ön Teklif Çağrısı’na çıkılmıştır. 

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA PROGRAMI

2020 YILI 1. PROJE ÖN TEKLİF ÇAĞRISI

PROGRAM KÜNYESİ

 

Programın Adı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı

Program Referans No

AÇÜTABİK/20/1

Programın Amacı

Artvin Çoruh Üniversitesinin bölgeye katkı sağlayarak öncelikle Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında rekabet gücünün geliştirilmesi, Üniversitenin bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, bölgenin sürdürülebilir kalkınması, katma değeri yüksek çıktılar elde edilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, bölgede rekabet gücü artışı, üretimde ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımı, istihdam artışı, tanınırlık yönünde çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Öncelikleri

 1. Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Programı

 

 1. Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Programı

 

 1. Süs, Yem ve Ballı Bitkiler Araştırma Programı

 

 1. İlaç, Bitkisel Gıda ve Endüstri Bitkileri Programı

 

 1. Bitki Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı

 

 1. Ağaç İşleri ve Odun Koruma Programı

 

 1. Bilgi İşlem ve Enformasyon Programı

 

 1. Kamu-Özel Sektör ARGE İşbirliği Programı

 

 1. Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Programı

 

 1. Tıbbi Aromatik Bitki Pazarlama Portalı Hazırlanma Programı

 

 1. Ürün Bazlı Fizibilite Raporu Hazırlama Programı

 

 1. Biyosertifika Hazırlama Programı

 

Bütçe

Bütçe kısıtlaması bulunmamaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Artvin Çoruh Üniversitesinde görev yapan tüm akademik personel,

Uygulama ve Araştırma Merkezleri,

Koordinatörlükler.

Uygun Ortaklar, İştirakçiler

Özel ve kamu kurumları

Proje Süresi

En az: 24 ay - En fazla: 60 ay

Başvuru Takvimi

Başlangıç

25.09.2020

Bitiş

12.10.2020

 

Proje Başvuru Formu

Önemli Hususlar

*Birden fazla proje başvurusu yapılabilmektedir.

*Üniversite bünyesinde bulunmayan gerekli tüm makine/teçhizat, altyapı ve sarf  ihtiyaçları proje kapsamında karşılanacaktır.

Değerlendirme

Ön teklifler Artvin Çoruh Üniversitesi İhtisaslaşma Projesi Yürütme Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda ön proje başvuruları yeterli bulunan proje sahiplerinden, ikinci aşamada nihai proje başvuruları alınacaktır.

İletişim

Koordinatör: Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

                      tabik@artvin.edu.tr