2022 YILI PROJE ÇAĞRISI 14 Şubat 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

27 Ocak 2022, Perşembe 1044

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” proje başvuruları süreci başlatılmıştır. Siz değerli akademisyenlerimize duyurulur.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA PROGRAMI

2022 YILI PROJE ÖN TEKLİF ÇAĞRISI

PROGRAM KÜNYESİ

 

Programın Adı

 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı

Program Referans No

AÇÜTABİK/22/1

Programın Amacı

Artvin Çoruh Üniversitesinin bölgeye katkı sağlayarak öncelikle Tıbbi Aromatik Bitkiler (TAB) alanında rekabet gücünün geliştirilmesi, Üniversitenin bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, bölgenin sürdürülebilir kalkınması, katma değeri yüksek çıktılar elde edilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, bölgede rekabet gücü artışı, üretimde ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımı, istihdam artışı, tanınırlık yönünde çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program Çağrısının Önceli Konu Başlıkları

1- TAB Envanter

Canlı Materyal ve Tohum Temini

Ürün Bazlı Fizibilite Raporu Hazırlama Programı

2- TAB Yetiştiriciliği

            Islah ve Standardizasyon

Bitki Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı

3-  Üretime Yönelik Tesisleşme

            TAB İşleme ve Depolama Tesis Kurulumu

4- Doğal Kaynaklı İlaç Araştırma ve Geliştirme

TAB Ekstraksiyon, İzolasyon, Yapı Tayini, 

Formülasyon, Standardizasyon ve Ağır Metal İçerik Tayini

TAB Kaynaklı Aktif Maddelerden Sentez ve Yapı-Aktivite Çalışmaları (Fitokimyasal Analizler)

TAB Kaynaklı Aktif Bileşikler ve Ekstrelerde Preklinik Araştırmalar (Farmakoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji/Viroloji Ve Toksikoloji)

Fitokozmetik Ürün Oluşturma

Gıda Takviye Çalışmaları

İlaç Taşıyıcı Sistem Araştırmaları

5- Orman ve Orman Altı Ürünleri Projeleri

Ballı Bitkiler Araştırma Programı

Tıbbi Mantar Araştırmaları

Arı Ürünleri

Reçine ve Balsamlar

6- Artvin Ürünleri Pazarlanması

Tıbbi Aromatik Bitki Pazarlama Portalı Hazırlanma

Ürün Ticarileştirme ve Bitki Turizmi

Bilgi İşlem ve Enformasyon Programı

Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Programı

Tıbbi Aromatik Bitki Ürünlerinin Gıda ve Gastronomi Uygulamaları

7- Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Programı

Tıbbi Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Tanıtılması

Orman ve Orman Altı Ürünleri Eğitimi

Ürün Ticarileştirme ve Bitki Turizmi Eğitimi

TAB Bilinirliğinin Ölçülmesi ve Farkındalık Oluşturulması 

8- Kamu-Özel Sektör AR-GE İşbirliği Programı

9- Önerilen Diğer TAB Projeleri

Bütçe

AÇÜTABİK/22/1 çağrısı yaklaşık olarak 15 Milyon TL olarak planlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Artvin Çoruh Üniversitesinde görev yapan tüm akademik personel,

Uygulama ve Araştırma Merkezleri,

Koordinatörlükler.

Uygun Ortaklar, İştirakçiler

Özel ve kamu kurumları

Proje Süresi

En az: 24 ay - En fazla: 60 ay

Başvuru Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Ön Başvuru

27 Ocak 2022

14 Şubat 2022 

Proje Başvuru

 

 

 

Başvuru Takvimi

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi             :   27 Ocak 2022

Ön Başvuru Son Tarihi                      :  14 Şubat 2022

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi :   

Proje Başvuru Başlangıç Tarihi          :    

Proje Başvuru Son Tarihi                   :  

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi       :  

 

Önemli Hususlar

*Birden fazla proje başvurusu yapılabilmektedir. Ancak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projelerinde “yürütücü” veya “araştırmacı” olarak en fazla 4 projede görev alınabilir.

*Üniversite bünyesinde bulunmayan gerekli tüm makine/teçhizat, altyapı ve sarf ihtiyaçları proje kapsamında karşılanacaktır.

 

Değerlendirme

 

Ön teklifler Artvin Çoruh Üniversitesi İhtisaslaşma Projesi Yürütme Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda ön proje başvuruları yeterli bulunan proje sahiplerinden, ikinci aşamada nihai proje başvuruları alınacaktır.

Proje Ön Başvuru
Proje Başvuru Formu*

*Ön Başvuru için aşağıdaki  kısımların doldurulası yeterlidir

1. ÖZET
2. AMAÇ
2.1. Genel Amaç
2.2. Özel Amaç
3. Beklenen Sonuçlar

**Yaklaşık Bütçe Belirtilmelidir

 

İletişim

Koordinatör: Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ

                      tabik@artvin.edu.tr