"Tıbbive Aromatik Bitkileriyle Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Artvin" isimli proje desteklenme talebiyle DOKA'ya sunuldu